Lofsan

Det inre är också viktigt!

Kvinnors självbild och uppfattning om den egna kroppen påverkar inställningen till träning, det visar en studie nyss publicerad i The International Journal of Obesity.

Studien, som använde sig av magnetröntgen för att mäta hjärnans aktivitet, visar att kvinnor som är överviktiga och/eller uppfattar sig som överviktiga reagerar nollställt eller negativt på själva tanken på träning, dvs en parallell till tidigare studier som visat att överviktiga personers hjärnor reagerar positivt på bilder av mat. Det motsatta visade sig gälla för kvinnor som inte är och/eller inte uppfattade sig som överviktiga: De reagerade positivt på tanken på träning.

Det här betyder alltså att det finns vetenskapliga belägg för det vi kanske anat: att vår bild av oss själva påverkar vår inställning till träning, vilket tyvärr sannolikt kan medverka till ett Moment 22: En person är överviktig – är negativ till träning – tränar därför inte – fortsätter därför att vara överviktig. Studien indikerar därför vikten av att inte ensidigt bara fokusera på träning i sig, på logiska argument om nytta, effekt osv, utan att det också är centralt att fånga upp självbilden om man vill arbeta aktivt med viktnedgång. Man når alltså bättre resultat vid viktnedgång om man också arbetar med positiva tankar och aktivt arbetar med att förändra hur man ser på sig själv. Här har personliga tränare ett viktigt men lite för ofta bortglömt uppdrag: Att inte bara prata träning, uppmana till att spotta nävarna och att bita ihop utan att också bidra till att få sina kunder att växa på insidan. Att tycka om sig själva. Då kommer resultaten snabbare. Och består.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

2 Kommentarer

 • Svara Anna Jansson 9 januari, 2014 at 21:54

  Spännande studie!

  [Svara]

 • Svara Erika 10 januari, 2014 at 07:52

  Intressant läsning!
  Jag håller verkligen med dig om att det är otroligt viktigt som PT att inte bara fokusera på själva träningen utan att jobba med det mentala också!

  [Svara]

 • Lämna kommentar